5 αλήθειες για το loyalty

↩ Σύστημα Επιβράβευσης Πελατών

 

Οι πελάτες που επιστρέφουν

Οι αφοσιωμένοι πελάτες αγοράζουν περισσότερα

Οι Πελάτες που επιστρέφουν στην επιχείρησή μας δαπανούν κατά μέσο όρο 67% περισσότερο από τους νέους Πελάτες.

Μείωση απωλειών

Το κόστος απώλειας Πελάτη είναι σημαντικό

Μείωση του ποσοστού απώλειας Πελατών κατά 5%, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων κατά 75%. Ενώ ακόμα και εμπειρικά αναγνωρίζουμε ότι το κόστος απώλειας ενός υφιστάμενου Πελάτη είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος απόκτησης ενός νέου, λανθασμένα συγκεντρώνουμε τις δυνάμεις μας μόνο στην απόκτηση νέων Πελατών.

Μείωση απωλειών

Οι αφοσιωμένοι πελάτες συντηρούν την επιχείρησή μας

Το 55-70% των συνολικού τζίρου της επιχείρησή μαςπραγματοποιείται από το 15% των πιο αφοσιωμένων Πελατών μας.

Περίοδοι κρίσης

Το loyalty βοηθά σε δύσκολες περιόδους

Το 1/3 των Πελατών λιανικής υποστηρίζει ότι τα Προγράμματα Επιβράβευσης γίνονται πραγματικά χρήσιμα όταν οι Πελάτες βιώνουν οικονομικές δυσκολίες.

Αύξηση πωλήσεων

Το loyalty ως παράγοντας επιτυχίας

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών πραγματοποιούν 46% υψηλότερες Πωλήσεις.

 

Δείτε το video-παρουσίαση του CLS

Παρουσίαση CLS

Τι είναι το CLS

Τι είναι το CLS

Διαβάστε τα χαρακτηριστικά του

Χαρακτηριστικά CLS