Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 08 Oct, 2020 19:45

Οκτώβριος 2020 "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19"

Η συγκεκριμένη δράση, αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.