Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 05 Sep, 2017 09:10

Ο Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Γκαλιούρης Γιώργος, αναθέτει στη Webnail Intelligence την Τεχνική Στήριξη Υλοποίησης του έργου που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».