Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 28 Apr, 2017 12:26

Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» και συγκεκριμένα η Δράση 4.2.1: "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων "

Διαβάστε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ