Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 15 May, 2016 09:22

Δόθηκε παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" έως την Τρίτη 09/06/16!