Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 12 Dec, 2015 13:46

Δεκέμβριος 2015 » Τεχνική Στήριξη Έργων Έσπα 2007-2013

Οι Εταιρείες Καλλίτσης Ε.- Καλλίτσης Α. Ο.Ε.Electrosystems ΕΠΕ και Χ.Απόδιακος ΕΠΕ αναθέτουν στην Webnail Intelligence την Τεχνική Στήριξη Υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα ΕΣΠΑ.