Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 11 Mar, 2014 14:30

Μάρτιος 2014 » Τεχνική Στήριξη Έργων Έσπα 2007-2013

Οι Εταιρείες Καλλίτσης Ε.- Καλλίτσης Α. Ο.Ε., Electrosystems ΕΠΕ, Χ&Β Παππάς ΑΒΕΕ και Χ.Απόδιακος ΕΠΕ αναθέτουν την τεχνική στήριξη υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγραμματα ΕΣΠΑ στην Webnail Intelligence.