Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 12 Aug, 2014 12:07

Αύγουστος 2014 » Η EKO Ευσταθίου εγκαθιστά WI CLS
Το πρατήριο της ΕΚΟ Ευσταθίου αναγνωρίζει τη προστιθέμενη αξία που προσφέρει το Σύστημα Επιβράβευσης Πελατών.