Κωστόπουλος Νώντας

Κωστόπουλος Νώντας

Ημερομηνία 05 Apr, 2014 12:45

Απρίλιος 2014 » Τεχνική Στήριξη Έργων Έσπα 2007-2013

Οι Εταιρείες Καλλίτσης Ε.- Καλλίτσης Α. Ο.Ε. και Electrosystems ΕΠΕ αναθέτουν την τεχνική στήριξη υλοποίησης των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγραμματα ΕΣΠΑ στην Webnail Intelligence.