Κυριαζής Βασίλης

Κυριαζής Βασίλης

Ημερομηνία 31 Jul, 2013 18:49

Clickatell integration

Η εφαρμογή CLS (Customer Loylaty System) συνδέεται πλέον με την Αγγλική Clickatell για δυνατότητα Μαζική Αποστολής SMS από web περιβάλλον.

Η Clickatell επιλέχθηκε για την τεχνολογική υποδομή και τα εργαλεία που διαθέτει, καθώς και για το πλήθος των πελατών που εξυπηρετεί παγκοσμίως.