ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Webnail Intelligence παρέχει εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Οι Υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με έμφαση στον τομέα της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τη Διαχείριση των Πελατειακών σχέσεων με χρήση Λογισμικού loyalty. Παρακολουθήστε τα νέας μας στο Linkedin ή εγγραφείτε στη λίστα του newsletter μας.

Συστήστε μας

// *** Make sure the file isn"t accessed directly defined("APPHP_EXEC") or die("Restricted Access"); //-------------------------------------------------------------------------- ?>